AKH Thymicon dezinfekčný prípravok 150ml

SKU: H-00983

Aromaterapeutický dezinfekčný prípravok.

Mikroorganizmy hlavne mykobaktérie spôsobujúce plesne, mykózy majú veľmi životaschopné zárodočné štádium - spóry. Tie prežívajú v obuvi, ponožkách, odeve, v kobercoch, bytovom zariadení a podobne. Preto je vhodné ošetrovať aj tieto predmety dezinfekčným preparátom THYMICON tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu zárodočného štádiá do okolia.

Hlavné obsahové zložky: Éterické oleje: levanduľový, klinčekový, tymianový, čajovníkový a iné. Lieh denaturovaný izopropylalkoholom.

Vlastnosti: Skúšobné testy preukázali vynikajúce dezinfekčné vlastnosti Thymiconu. Ďalšou prednosťou tohto preparátu je jeho schopnosť zabrániť ďalšiemu šíreniu a výsevu spór v okolitom prostredí.Liek testovali: Štátny zdravotný ústav - Centrum hygieny práce a chorôb z povolania, Referenčné laboratórium pre mykobaktérií CEM, Centrum zdravia a životných podmienok, Centrum epidemiológie a mikrobiológie.

Spektrum dezinfekčnej účinnosti: Neriedený prípravok počas pôsobenia 5 minút alebo po zaschnutí má baktericídne, fungicídne a virucídne účinky s dostatočnou rezervou dezinfekčného pôsobenia.

Dezinfekčný účinok na mykobaktérie: Prípravok v koncentrovanom stave s dobou pôsobenia od 60 minút je vhodný na dezinfekciu predmetov kontaminovaných mykobaktériami. (M. Tuberculosis, M. avium)

Použitie: Pomocou rozprašovača aplikujeme primerané množstvo prípravku do obuvi, ponožiek, odevu a podobne. Aby nedošlo k odpareniu preparátu THYMICON, odporúčame po jeho aplikácii ošetrené predmety vložiť do plastového vrecka a uzavrieť. V tomto prostredí sa vytvorí "Thymiconová atmosféra" a plesne, ako aj iné patogénne mikroorganizmy, tak nemajú šancu množiť sa a prežiť.

Upozornenie: Vzhľadom na vysoký obsah alkoholu, ktorý tu má funkciu nosiča éterických olejov, je potrebné upozorniť na vysokú horľavosť prípravku. Nepoužívať v blízkosti otvoreného ohňa! Pri aplikácii nefajčiť! Prípravok skladovať mimo dosahu detí.

Tip: Preparát Thymicon sa osvedčil aj v boji s alergiou na roztoče. Tie sa ako vieme môžu v obrovskom množstve nachádzať v posteliach, kde majú vynikajúce životné podmienky. Preparátom Thymicon ošetríme celú plochu matraca a zakryjeme prikrývkou. V takto ošetrenej posteli nemajú šancu prežiť. "Thymiconizáciu" postele vykonávame 2×týždenne.

Objem: 150ml
Výrobca:

Cena:7,80€